Volksuniversiteit Westland

Bestellijst

Geen bestellingen

Voorwaarden

Onze voorwaarden

 • Inschrijven doet u door het invullen van een digitale inschrijfformulier (via de website), of inleveren van een handmatig ingevuld inschrijfformulier. 
 • Na inschrijven ontvangt u een bevestiging dat uw inschrijving is ontvangen. Dit geeft nog geen zekerheid over deelname. Wanneer een cursus definitief doorgaat, ontvangt u per email een bevestiging.
 • Het lesgeld wordt geïnd door middel van automatische incasso rondom de startdatum van de desbetreffende cursus. Wanneer je een factuur wilt ontvangen, kan dit bij de inschrijving worden doorgegeven in het opmerkingen veld. Graag met vermelding van naam en adres als dit afwijkt van het opgegeven adres.
 • Na inschrijving verbindt u zich aan deelname en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering wordt alleen geaccepteerd als u zich uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus afmeldt. 
 • Daarna bent u bij annulering administratiekosten verschuldigd. Als de cursus eenmaal is begonnen vervalt voor de cursist het recht op teruggave van lesgeld.  
 • In bijzondere gevallen kan het bestuur, na schriftelijk verzoek van de cursist, besluiten om toch (een deel van) het lesgeld terug te geven. In ieder geval zullen altijd administratiekosten (€15,-) van toepassing zijn.
 • Kosten van (les)materiaal, zoals boeken, creatieve materialen of anderszins, zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Wij adviseren om pas over te gaan tot aanschaf van lesmateriaal/boeken als zeker is dat de cursus doorgaat. Zodra zeker is dat een cursus doorgaat ontvangt u een (2e) bevestiging. U kunt de boeken online bestellen via intertaal.nl of bol.com.
 • Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, tenzij anders met de docent is afgesproken. Klik hier voor het vakantierooster 2018-2019
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers een cursus te annuleren en bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers een tweede cursus in te lassen. Deze tweede cursus kan door een andere docent en eventueel op een ander tijdstip worden gegeven.
 • In geval van ziekte/verhindering van een docent heeft het bestuur het recht, hetzij vervangende docenten aan te wijzen, hetzij bepaalde cursussen te verlengen, hetzij aanvullende lessen op andere uren te laten verzorgen. Als regel geldt dat een gemiste les aan het eind van de cursus wordt ingehaald.
 • Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar info@vuwestland.nl
 • Voor financiële vragen kunt u een email sturen naar lesgeld@vuwestland.nl
   

terug