Volksuniversiteit Westland

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Inschrijven
Aanmelden voor een cursus is eenvoudig via deze website.
Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een cursus gaat pas van start bij voldoende aantal deelnemers. Je ontvangt hierover uiterlijk twee weken voor de start bericht.
Alle cursusprijzen zijn exclusief lesboeken en ander materiaal, tenzij het anders  staat vermeld.
Bij automatische incasso wordt het lesgeld geïnd rondom de startdatum van desbetreffende cursus.

Annulering
Tot twee weken voor de start kan je je deelname aan een cursus nog annuleren, dit moet je per email laten weten. De automatische incasso wordt dan niet geïncasseerd. Tussen 2 weken voorafgaande aan de start en na aanvang van een cursus is teruggave van lesgeld niet meer mogelijk. Alleen bij hoge uitzondering kan het management anders beslissen. Een verzoek om teruggave van lesgeld moet altijd schriftelijk gebeuren. Bij annulering wordt altijd € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

Vakantie
Tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen wordt geen les gegeven (tenzij anders is overeengekomen met de docent). Valt een les uit door ziekte van een docent, dan wordt deze les aan het einde van de lesperiode ingehaald. Check de website voor de vastgestelde vakanties van dit cursusjaar.