Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden

 • Na inschrijving verbind je jezelf aan deelname en ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering wordt alleen geaccepteerd als je je uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus schriftelijk of per mail afmeldt. Bij annulering brengen wij €15,- administratiekosten in rekening. Is de annulering niet twee weken voor aanvang van de cursus binnen, dan vervalt voor de cursist het recht op teruggave van lesgeld.  
 • Inschrijven doe je door het invullen van een digitale inschrijfformulier (via de website), of inleveren van een handmatig ingevuld inschrijfformulier. 
 • Na inschrijven ontvang je een bevestiging dat de inschrijving is ontvangen. Dit geeft nog geen zekerheid over deelname. Wanneer een cursus definitief doorgaat, ontvang je per e-mail een bevestiging.
 • Het cursusgeld kan uitsluitend worden betaald door middel van een eenmalige automatische incasso. Deze vindt rond de start van de desbetreffende cursus plaats. Betalen in twee termijnen is mogelijk vanaf een cursusprijs van € 200,-. Wanneer je in twee termijnen wilt betalen of een betaalbewijs/factuur wenst te ontvangen, kan dit bij de inschrijving worden doorgegeven in het opmerkingen veld. Deze wordt per mail verzonden naar het mailadres wat bij de inschrijving is opgegeven tenzij anders vermeld.
  Bij uitzondering is het mogelijk het cursusgeld aan ons over te maken, in dat geval ontvang je een factuur. Dit kan worden aangegeven in het opmerkingen veld. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 7,50.
 • Kosten van (les)materiaal, zoals boeken, creatieve materialen of anderszins, zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Wij adviseren om pas over te gaan tot aanschaf van lesmateriaal/boeken als zeker is dat de cursus doorgaat. Zodra zeker is dat een cursus doorgaat ontvang je een (2e) bevestiging. Je kunt de boeken online bestellen via intertaal.nl of bol.com.
 • Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, tenzij anders met de docent is afgesproken.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers een cursus te annuleren en bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers een tweede cursus in te lassen. Deze tweede cursus kan door een andere docent en eventueel op een ander tijdstip worden gegeven.
 • In geval van ziekte/verhindering van een docent heeft het bestuur het recht, hetzij vervangende docenten aan te wijzen, hetzij bepaalde cursussen te verlengen, hetzij aanvullende lessen op andere uren te laten verzorgen. Als regel geldt dat een gemiste les aan het eind van de cursus wordt ingehaald.
 • Indien er aanleiding is voor en klacht, raadpleeg dan hier onze klachtenregeling.
 • Voor algemene vragen kun je een e-mail sturen naar info@vuwestland.nl

Versie 27 juni 2022